Family book of Katharina Margaretha Zeitz

Spouses