Family book of Maria Margaretha Dorothea Zeitz

Spouses