Family book of Katharina Margaretha Bickelmann

Spouses